Uvodna stran
Prizorišča
Program
Spremembe, novice
Foto
Splošne informacije
Vstopnice...
Moj Lent
Nagradna igra
Pokrovitelji

PredstavaOBČUTEK ZA VETERPrizorie: Sodni stolp
as: 26.06.2005 ob 21.00

Nastopajo:

Vesna Čobal (violina),

Dejan Berden (klavir, harmonika),

Marko Grobler (kitara, vokal),

Dani Kolarič (cimbale),

Matjaž Krivec (kontrabas),

Ciril Sem (bobni),

Andreja Vidmar (vokal)


Avtorji so projekt zasnovali kot svojevrstno umetniško potovanje na sledi občutku za veter, ki ga razumejo kot metaforo za tišino, skrivnost, tisto popolnoma drugo, kar pa bistveno zaznamuje neko pokrajino in ji daje enkraten, nezamenljiv melos in sentiment. Občutku za veter so sledili v sicer geografsko zamejenem prostoru med Muro in Rabo, nekoč imenovanem tudi Okroglina, vendar pa so svoja izhodišča najdevali v mnogo širšem geografskem in duhovnem kontekstu, ki ga opredeljujemo s pojmom stepska melanholija. Prav slednje so želeli dosledneje raziskati in predstaviti širokemu občinstvu. Pri tem gre seveda za navidez že znani koncept, oziroma vzorec, s katerim največkrat zmotno in povsem stereotipno povezujejo podobo ravnine in senzibilnost njenih prebivalcev v neko folklorno idealizirano in predvsem lokalno omejeno sliko, v kateri umanjaka prostora za geografsko razsežnost, umetniško globino ter duhovno kompleksnost panonskega prostora. Prepričani so, da je poročilo o našem popotovanju pristno in vznemirljivo.

Knjiga in zgoščenka vzpostavljata duhovno monografijo slovenske Panonije. Ta spregovori namreč tudi o tistem, o čemer običajne monografije ne morejo spregovoriti. Posebna antropologija ravnice, ki je v tem delu razumljena kot duhovna dediščina, obenem pa tudi kot večno navzoča posebnost »ljudi iz ravnice«, je omogočila umetniško iskanje in ponudila kot drugačnost. Ustvarjalci so to poimenovali »stepska melanholija«, in tako označili tisto, kar ravninska občutenja ločuje, recimo, od alpskih ali mediteranskih razpoloženj.


 Prireditev vam poklanja:


<- Nazaj